Bản quyền

Các bài viết (post) trên blog được viết và chia sẻ bởi chính tôi – admin blog WP VINA. Các bài viết được chia sẻ công khai trên internet nhằm giúp mọi người sử dụng và tự cài đặt cho mình một trang wordpress hay wp đơn giản nhất.

Bản quyền bài viết

WP VINA giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền của bài viết.

Các bạn có quyền chia sẻ các đường dẫn bài viết trên blog này nếu nó hữu ích và cần thiết.

Nếu chia sẻ lại bài viết từ WP VINA lên blog cá nhân của bạn hãy ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ wpvina.com đồng thời không tự ý chỉnh sửa nội dung, câu chữ để tránh hiểu lầm.

Không sử dụng nội dung trên blog này vào mục đích thương mại. in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.

Bản quyền hình ảnh

Một số hình ảnh trên blog này được sử dụng lại theo giấy phép có sẵn trên google image: Được gắn nhãn để sử dụng lại cho mục đích phi thương mại có điều chỉnh; Được gắn nhãn để sử dụng lại có điều chỉnh.

Ngoài ra các hình ảnh còn được lấy từ các trang cho phép tải ảnh miễn phí.

Các hình ảnh trước khi được chèn vào bài viết sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp nhất.

Mọi tranh chấp liên quan đến vấn đề hình ảnh, nội dung bài viết vui lòng khiếu nại tại mục liên hệ.

Chân thành cảm ơn!

Developed by dantaichinh.com DMCA.com Protection Status