Thêm Table schema vào website

Rất đơn giản các bạn chỉ cần thêm đoạn code sau vào trang có chứa bảng dữ liệu và thay đổi tên Tiêu đề bảng vào đoạn mã để có thể tăng thứ hạng ranking cho từ khóa của bạn.

<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Table",
  "about": "list of presidents"
}
</script>
Minh Khánh

Xin chào các bạn thân yêu! Tôi là Minh Khánh - một người thích dùng nền tảng wp để biết blog. Trong wp tôi thích Speed Optimization, SEO, Blocks gutenberg, Accelerated Mobile Pages, Magazine themes. Ở đây tôi chia sẻ những gì mình biết và mình thích!