Thêm Table schema vào website

Rất đơn giản các bạn chỉ cần thêm đoạn code sau vào trang có chứa bảng dữ liệu và thay đổi tên Tiêu đề bảng vào đoạn mã để có thể tăng thứ hạng ranking cho từ khóa của bạn.

<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Table",
  "about": "list of presidents"
}
</script>
5/5 - (1 bình chọn)
Designed by sanphamxachtay.com DMCA.com Protection Status