Khai báo company schema (cấu trúc dữ liệu công ty)

Kiểu cấu trúc dữ liệu công ty – company schema rất quan trong khi bạn muốn khai báo thực thể rằng đây là trang web của một công ty đang hoạt động ở ngoài đời thực.

Thực tế, khi các bạn thành lập 1 công ty bất kì kiểu nào đi chăng nữa (cổ phần, tnhh, hợp danh, DNTN) thì đều phải thực hiện đúng các thủ tục, hồ sơ để thông báo và đăng kí với Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Khai báo company schema (cấu trúc dữ liệu công ty)

Đối với Google cũng thế, với mong muốn giúp cho bộ máy tìm kiếm nhận dạng nhanh hơn các kiểu trang web thì Google có khiển khai nhiều kiểu kiểu cấu trúc dữ liệu nhằm giúp cho bộ phận IT ở các công ty khai báo chính xác nhất. Một số schema khai báo công ty và doanh nghiệp như Corporation, LocalBusiness, Organization.

Một vài bài viết khác cần thiết cho Seo web Công ty:
Hướng dẫn cài đặt schema FAQ wordpress dạng các câu hỏi thường gặp trên google tìm kiếm
Cách seo hình ảnh lên google

Khai báo company schema đối rất dễ

Corporation là dạng cấu trúc dữ liệu nhỏ nằm trong Organization giúp khai báo đây là Một công ty kinh doanh đang hoạt động ngoài đời thực.

Cấu trúc ví dụ:

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "Store",
 "name": "Delia's Daily Supplies",
 "description": "For your daily newspapers, candies, snacks and (via our in-store pharmacy) drugs and healthcare products to keep you and your family happy, healthy and supplied with all your daily needs.",
 "openingHours": "Mo-Fr 07:00-23:00",
 "telephone": "+155501001110",
 "department":
 [
  {
   "@type": "Pharmacy",
   "name": "Philippa's Pharmacy",
   "description": "A superb collection of fine pharmaceuticals for your  beauty and healthcare needs, a department of Delia's Drugstore. Call our desk to speak to the on-duty pharmacist any morning Monday-Thursday.",
   "openingHours": "Mo-Th 09:00-12:00",
   "telephone": "+155501001111"
  },
  {
   "@type": "DryCleaningOrLaundry",
   "name": "Larry's Laundromat",
   "description": "Keep your clothes clean while you do your daily shopping!",
   "openingHours": "Mo-Fr 13:00-17:30",
   "telephone": "+155501002121",
   "parentOrganization":
   {
    "@type": "Corporation",
    "url": "http://example.com/",
    "name": "Larry's International"
   }
  }
 ]
}
</script>
<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "http://schema.org/",
 "@id": "https://www.mailjet.com/#organization",
 "@type": "Corporation",
 "name": "Mailjet",
 "legalName": "Mailjet INC",
 "description": "The Solution Emailing",
 "url": "https://www.mailjet.com/",
 "logo": "https://www.mailjet.com/wp-content/uploads/logo-mailjet-asset.jpg",
 "address": {
  "@type": "PostalAddress",
  "addressLocality": "New York",
  "postalCode": "10038",
  "streetAddress": "200 Broadway"
 },
 "email": "[email protected]",
 "foundingDate": "2010-08-27",
 "memberOf": [
  {
   "@type": "Organization",
   "name": "Email Experience Council",
   "url": "https://emailexperience.org/"
  },
  {
   "@type": "Organization",
   "name": "Certified Senders Alliance",
   "url": "https://certified-senders.eu/"
  },
  {
   "@type": "Organization",
   "name": "DMA",
   "url": "https://dma.org.uk/"
  },
  {
   "@type": "Organization",
   "name": "Signal Spam",
   "url": "https://www.signal-spam.fr/"
  }
 ],
 "sameAs": [
  "https://www.wikidata.org/wiki/Q19903434",
  "https://en.wikipedia.org/wiki/Mailjet",
  "https://www.linkedin.com/company/mailjet",
  "https://twitter.com/mailjet",
  "https://www.facebook.com/mailjet",
  "https://plus.google.com/+MailjetEN",
  "https://www.youtube.com/MailjetTV",
  "https://www.instagram.com/mailjet",
  "https://www.mailjet.com/"
 ],
 "funder": [
  {
   "@type": "Corporation",
   "legalName": "EFounders SAS",
   "url": "https://efounders.co/",
   "sameAs": "https://www.wikidata.org/wiki/Q20671666"
  },
  {
   "@type": "Corporation",
   "legalName": "Alven Capital",
   "url": "http://www.alvencapital.com/",
   "sameAs": "https://www.wikidata.org/wiki/Q31827774"
  },
  {
   "@type": "Corporation",
   "legalName": "Iris Capital",
   "url": "http://www.iriscapital.com/",
   "sameAs": "https://www.wikidata.org/wiki/Q3154409"
  },
  {
   "@type": "Corporation",
   "legalName": "Seventure Partners",
   "url": "http://www.seventure.fr/",
   "sameAs": "https://www.wikidata.org/wiki/Q3480809"
  }
 ],
 "owns": [
  {
   "@type": "Product",
   "name": "Mailjet",
   "url": "https://app.mailjet.com/"
  }
 ],
 "founders": [
  {
   "@type": "Person",
   "name": "Julien Tartarin",
   "sameAs": "https://www.wikidata.org/wiki/Q28580838"
  },
  {
   "@type": "Person",
   "name": "Wilfried Durand",
   "sameAs": "https://www.wikidata.org/wiki/Q28942565"
  }
 ]
}
</script>
<script type = 'application/ld+json' > {
  "@context": "http://www.schema.org",
  "@type": "Corporation",
  "name": "Right at Home",
  "url": "https://www.rightathome.net",
  "logo": "https://www.rightathome.net/-/media/default-website/rah/logo.ashx?h=70&w=140&la=en&hash=9A25491860BF1DE0C8DCFC728CCFAC579A3D8A0A",
  "image": "https://www.rightathome.net/-/media/default-website/rah/logo.ashx?h=70&w=140&la=en&hash=9A25491860BF1DE0C8DCFC728CCFAC579A3D8A0A",
  "description": "Providing quality senior care, elder care and home health care services, home caregiver assistance, and meeting in home care needs.",
  "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "6700 Mercy Rd. #400",
    "addressLocality": "Omaha",
    "addressRegion": "Nebraska",
    "postalCode": "68106",
    "addressCountry": "United States"
  }
} </script>

Bạn có thể đặt đánh dấu JSON-LD ở bất kỳ đâu trong trang với Woody ad snippets – Insert Header Footer Code. Hầu hết các giao diện của mọi CMC đều có thẻ đóng </head>. Bạn có thể đặt đoạn code trên vào theme rồi chỉnh sửa lại cho phù hợp là xong.

Nên triển khai kiểu định dạng company schema ở trang chủ, trang blog ( tập hợp các bài viết blog), trang giới thiệu công ty (nếu có trường Organization trong AboutPage schema thì không cần nữa), trang liên hệ….

Chú ý: Khi triển khai loại cấu trúc dữ liệu công ty – company schema seo phải nêu rõ loại hình công ty, tên công ty, trang web chính, địa chỉ trụ sở, logo chính thức, slogan, mạng xã hội chính của công ty.

Dùng Rank Math để khai báo cấu trúc dữ liệu công ty cho WP.

Nếu bạn dùng WP và yêu thích Rank Math thì trong phần setup wizard có cho phép bạn chọn các loại dữ liệu của một công ty. Company schema trong plugin này rất dễ cài đặt, các bạn đến phần Your Site rồi chọn Small Business Site hay Other Business Website, tiếp theo mục dưới chọn Company là xong.

Dùng Rank Math để khai báo cấu trúc dữ liệu công ty cho WP.
Các bạn cấu hình như trong ảnh là ok.

Nếu các bạn không khai báo Các đoạn code hữu ích loại bỏ Rich Snippets, Meta Data… trong Rank Math thì có thể xóa đi bằng code tại đây.

Đánh dấu có cấu trúc lược đồ company schema (khai báo cấu trúc dữ liệu công ty) trên trang web của bạn là rất quan trọng. Hãy khai báo bắt đầu ngay hôm nay.

4.5/5 - (2 bình chọn)

Powered by petcareio.com

DMCA.com Protection Status