Khai báo Organization schema (Lược đồ dữ liệu của tổ chức)

Hôm nay, mời các bạn cùng WPVINA tìm hiểu về kiểu cấu trúc dữ liệu phổ biến hiện nay Organization schema (Lược đồ dữ liệu của một tổ chức).

Khai báo Organization schema (Lược đồ dữ liệu của tổ chức)

Organization schema là gì?

Organization nó là một cấu trúc dữ liệu lớn để khai báo một tổ chức hay cơ quan như trường học, bệnh viện, tổ chức phi chính phủ, công ty, câu lạc bộ, … với bộ máy tìm kiếm.

Các loại cơ cấu tổ chức nhỏ hơn nằm trong Organization schema:

Các bạn xem thêm về cấu trúc dữ liệu Corporation.

Khai báo Organization schema vào những trang nào?

Không đánh dấu lược đồ dữ liệu của cơ quan ở mọi page trên một trang web. Nơi phù hợp nhất để đánh dấu lược đồ này là trang chủ, trang liên hệ.

Blog cá nhân có nên khai báo loại cấu trúc này?

Tùy, rất nhiều blog cá nhân khai báo schema Organization vẫn tăng thứ hạng từ khóa rất tốt.

Một số blog cá nhân khai báo loại schema này như Thạch phạm blog, WP Căn bản…

Ví dụ:

Ví dụ đầy đủ về đánh dấu schema.org/Organization json-ld. Sử dụng kiểu cấu trúc dữ liệu để thông báo cho google hiểu rằng trang web này thuộc tổ chức, công ty và cơ quan chính phủ nào.

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "http://schema.org",
 "@type": "Organization",
 "name": "Xoo Code Inc.",
 "url": "https://xoocode.com",
 "legalName": "Xoo Code House Incorporated",
 "leiCode": "549300TGFLH2QZV80T70",
 "naics": "561499",
 "duns": "739010039",
 "taxID": "44-9008710",
 "vatID": "902019881001",
 "email": "[email protected]",
 "description": "XooCode is a company based in Vancouver Canada that codes and sells applications.",
 "alternateName": [
  "XooCode",
  "Xoo"
 ],
 "mainEntityOfPage": "https://techcrunch.com/news/xoo-code-funding-round-2",
 "sameAs": "https://wikipedia.org/organization/xoo-code-inc",
 "logo": "https://xoocode.com/images/xoo-code-company-logo.jpg",
 "image": [
  "https://xoocode.com/images/xoo-code-company-image-1.jpg",
  "https://xoocode.com/images/xoo-code-company-image-2.jpg",
  "https://xoocode.com/images/xoo-portrait-of-a-company.jpg"
 ],
 "alumni": "Jane Xoo",
 "award": "Rising Code Stars 2016",
 "brand": [
  "XooTee",
  "XooShoes",
  "XooPremium"
 ],
 "address": {
   "@type": "PostalAddress",
   "addressLocality": "Vancouver", 
   "postalCode": "T1B 0K2",
   "streetAddress": "12 Paray Road"
 },
 "contactPoint": {
  "contactType": "PR",
  "email": "[email protected]",
  "telephone": "+15556009212",
  "productSupported": "XooPremium",
  "hoursAvailable": [
   "Mo-Fri 08:00-20:00", 
   "Sa-Su 10:00-18:00" 
  ],
  "url": "https://xoocode.com/press"
 },
 "founder": "Jim Xoo",
 "foundingDate": "1904-08-10",
 "numberOfEmployees": "240",
 "seeks": "Fame"
}
</script>
<script type="application/ld+json">{
  "@context": "https:\/\/schema.org\/",
  "@type": "organization",
  "@id": "#organization",
  "logo": {
    "@type": "ImageObject",
    "url": "https:\/\/thachpham.com\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/tplogo2014.png"
  },
  "url": "https:\/\/thachpham.com\/",
  "name": "Thach Pham",
  "description": "Chuy\u00ean trang chia s\u1ebb c\u00e1c ki\u1ebfn th\u1ee9c li\u00ean quan \u0111\u1ebfn WordPress v\u00e0 Ph\u00e1t tri\u1ec3n Website."
}</script>

Khi khai báo Organization schema ít nhất các bạn phải nêu rõ URL, tên cơ quan, description, logo.

Khai báo Organization schema trên wordpress

Hiện nay, các plugin Seo đều auto hỗ trợ loại cấu trúc này rồi, nên các bạn chỉ cần cài đặt loại plugin Seo mà mình thấy ưng ý và tùy chỉnh chút là xong.

Rank Math SEO: Chọn TITLES & META ==>> chọn Local SEO trong phần Person or Company thì chuyển sang Organization và điền các thông tin cần thiết về tổ chức của bạn xuống phía dưới.

The SEO Framework: Chọn SEO Settings ==>> kéo xuống Schema.org Settings ==>> Chọn tab Presence, chú ý mục This website represents: ở đây bạn chọn organization hoặc personal name.

Yoast SEO: đối với thằng này thì nó tự động thêm vào rồi, để tùy chỉnh các bạn xuống phần Knowledge Graph & Schema.org trong Search Appearance.

5/5 - (3 bình chọn)
Powered by toptenvietnam.com DMCA.com Protection Status